Paus för Skolmatens vänner

I slutet av 1990-talet startades Skolmatens vänner av LRF för att främja maten i skolor och förskolor. Genom åren har en rad aktiviteter genomförts för att barn och elever ska få tillgång till god mat i skola och förskola, så att de får bra matvanor och kunskap om mat och hur mat produceras. De senaste åren har arbetet letts av Annika Unt Widell som mycket framgångsrikt lyft vikten av skolmåltider, inte minst i samband med den årliga undersökningen av vad skolmaten kostar i varje kommun.

Som en följd av att LRF beslutat att se över sin verksamhet fattades under hösten 2014 ett beslut om att pausa arbetet med Skolmatens vänner. Det innebär att varumärket kvarstår tills vidare, men att det sedan 1 januari 2015 inte bedrivs någon verksamhet inom dess ram.

För mer information kontakta:
Håkan Lind, kommunikationschef på LRF
08-787 54 11, Hakan.Lind[at]lrf.se